A TERRAZZO BURKOLAT KIALAKÍTÁSA

 

 

1. A nyers csiszolatlan terrazzo burkolat öntése

 

₪  A cement-terrazzóknál kétféle alapvető technológia járatos:  
  • Kisméretű szemcséket és a kötőanyagot is tartalmazó plasztikus pépet terítenek az előkészített felületre, majd ebbe szórják a nagyobb szemcséket, és ezt követően gépi- vagy kézi tömörítéssel, hengerléssel alakul ki a közös, később csiszolható sík felület. A velencei terrazzo (terrazzo alla veneziana) készítési módja ez.

 

A színeket elválasztó sáv itt általában rakott mozaik- vagy elütő színű, nagy szemekből álló zúzottkő sor. A kötőanyag itt meszes, vagy cementes lehet.

   

 

Egy gyönyörű korabeli velencei terrazzo Fotó: Casaitalia

 

 

Kortárs terrazzo munkánk velencei terrazzo technológiával

 

  • A másik – Magyarországon alapvetően elterjedt, és használatos – technológia viszont az összes szemcsét a kötőanyaggal együtt bekeverve fekteti le a terrazzót.

Az így síkba húzott anyagkeverék tömörítésre kerül, hogy a kötőanyag teljesen kitöltse a szemcsék között rendelkezésre álló teret, és így minél magasabb legyen a keverékben a kő aránya.

Főleg a kisebb (1-8 mm) szemcsékből álló cement- és műgyanta terrazzók készülhetnek így. A korabeli cement-terrazzóink restaurálásánál, rekonstrukciójánál is ez a méret, ez a technológia a járatos.

   

 

₪   Tehát ez a kőzetszemcsével túltöltött, csak mechanikai behatásra összerendeződő szemcseanyagból készült, cementszínt mutató kéreg az „öntött”, nyers terrazzo, mely a kötés után kőszerű tulajdonságokkal és kőszerű megdolgozhatósággal rendelkezik.
  • A szükséges mechanikai behatást, anyagtömörítést (ütéssel, simítással, hengerrel stb.) csak vízszintes felületen lehet megtenni. Itt érhető el, hogy a kevés kötőanyaggal rendelkező – és kőport illetve kőlisztet csak kismértékben tartalmazó – keverék összerendeződjön, és folytonossá, zárt anyagszerkezetűvé váljon, valamint a levegő kiszoruljon a keverékből.

 

₪   Terrazzo VS helyszíni műkő

A terrazzót ez a mechanikai tömörítés, és az alapanyag magas szemcsetartalma különbözteti meg a helyszíni műkőtől. Az első fotón egy műkővel javított korabeli terrazzo látható.

 

 

A műkőkeverék jelentős többlet kisszemcse és kőliszt, kőpor frakciókat is tartalmaz. Emiatt nem kell tömöríteni annyira mint a terrazzót, a szemcsék közötti teret kitölti a por-frakció. A már készre-kevert anyag teljesen alkalmas felhordásra, vagy terítésre. Ez a kő- és cementpéppel kiegészített massza lehetővé teszi, a falra, vagy akár födém alsó síkjára való felhordását is. Nagyobb a tapadása is a műkőkeveréknek, a fándliból a falra felcsapott anyagmennyiség – kiszorítva maga alól a levegőt – ottragad! (A plafonra felcsapottnak is jó esetben csak a fele pottyan vissza a mester nyakába …)  Cserében az olcsóbb és egyszerűbb technológiáért a csiszolat képe kevesebb szemcsét, és több kötőanyagot mutat, kisebb táblákra kell dilatálni, mert a többlet por és cement, a magasabb víz-cement tényező miatt repedésre hajlamosabb, főleg az időjárásnak kitett részeken Az alacsonyabb kőtartalom miatt nem is fényezhető. De természetesen léteznek korrekt mai, és meseszép, hibátlan, százéves műkő épületszerkezetek is. (Lehangoló a mérhetetlenül igénytelen burkolatcsere a kapubejáró folyosóján, látva, hogy milyen lehetett az eredeti.)

 

 

2. A keverékképzés     

 

₪   A cement-terrazzo anyagának keverése kézzel, vagy speciális, kényszerkeverő rendszerű betonkeverővel történik az alapanyagokból. 

Bár a zúzottköveket tartalmazó (műkőbeton, terrazzo) betonkeverékekhez vannak szakkönyvi keverési receptajánlások, melyek frakciókra lebontott anyagmennyiségekkel, pontos cement- és vízhányaddal dolgoznak, a terrazzo és műkőszerkezetekkel foglalkozó szakipari cégeknek ma is saját kialakult receptúráik vannak, mint a régi mestereknek.

 

A keverékképzésre és a bedolgozásra a betontechnológiában használatos ismérvek az irányadóak (víz-cement tényező, fazékidő, frakcióeloszlás, osztályozódás, stb.).

  A műgyanta-terrazzo hasonló keverékképzésénél a kötőanyag, vagyis a folyadékállapotú gyanta megfelelő adaptálása a kötőanyagmátrixba az elsődleges feladat, az epoxy-beton keverék eldolgozhatóságának biztosítására. A műgyanta-terrazzo keverékképzése kizárólag gépi erővel történik.

 

 

3. A különböző színű felületek elválasztása

 

₪  A cement-terrazzónál a színelválasztás – a csak a készítés idejére használt – formasablonokkal történik. Az egyik szín megszilárdul annyira, hogy a sablon elvehető, és a következő szín mellé-öntődik. Tehát a különböző színek egymásmellé zárnak, és egymáshoz is kötnek. 

(Kis mennyiségben készül mintás terrazzo bennmaradó, a díszes mintát is kijelölő színelválasztó fémszalagból is. Ez általában réz.)

   

 

A színhatár lehet egyben a dilatációs osztás határa is. Sőt, a műemléki terrazzóknál ez szinte minden esetben így készült anno, vagyis az óhatatlanul megjelenő dilatációs hézag mindig a két szín határára került, ahol nem volt feltűnő, és így megtartotta a burkolat az egybefüggő „öntött” jellegét (lásd Dilatációképzés).

      

₪  Az epoxy-terrazzónál is hasonló kialakítású lehet a színelválasztás, de jelentősen megnehezíti a folyósabb kötőanyag, és fokozottabb tapadása szinte mindenhez. 

 

   

 

A Palazzo Kft. vállalásában készült epoxy-terrazzóknál a különböző színek egymásmellé zárnak, nincs szükség elválasztó fémszalagokra, de a világ többi részén, elsősorban az USA-ban készült epoxy-terrazzóknál kizárólag – a drágább, de gyorsabban, és kisebb szaktudással kivitelezhető – bennmaradó fém osztós elválasztást alkalmazzák a színek között. Fotók: NMTA

   

Viszont ott ezek a fém osztók önmagukban is díszítő, információhordozó szereppel bírnak, illetve ezek a fém betétek a minták, logók, feliratok szerves részét képezik. 

Fotó: NTMA

Klein & Co. USA

Az USA-ban az építészek legtöbbször felhasználják – és az épített tér részévé teszik – a változatos színű mezők és organikus formák kialakítására alkalmas technológiával rendelkező epoxy-terrazzót.

 

₪  A színhatár-képzés megoldható terméskő rakott mozaik sorral, vagy rakott nagyobb méretű zúzottkő sorral is. A legjobb példa erre a velencei terrazzo készítési módja, ahol mindig ez a rakott kőszemcse-sor a színelválasztás, és a terrazzót sokszor díszítő, rakott padlómozaik betétekkel egy rendszert képez. 

 

De ez fordítva is igaz, a rakott padlómozaik díszburkolatok is sokszor tartalmaznak a magasabb értéket képviselő mozaik részek között kitöltő, egyszerű terrazzo mezőket.

 

 

4. Milyen különböző mintákat, és más struktúraváltásokat lehet beépíteni a terrazzóba?

 

₪ Műemléki terrazzók

Az 1880-as évektől kezdődően – amikor kialakult és Magyarországon elterjedt a kisszemcsés terrazzo burkolat -, a terrazzo készítők mesterek kihasználták, hogy ez a technológia felettébb alkalmas bármilyen zárt formájú, más szemcsetartalmú és színű részekből álló, mintás, betétes díszítésre. 

 

 

 

Eleinte a rakott padlómozaik antik mintakincsét használták fel, majd lassan kialakult a terrazzo saját mintanyelve, mely már csak részben tartalmazta a padlómozaiktól örökölt formákat. A szecesszió és az art deco terrazzói pedig már szinte teljesen eltávolodtak a korabeli mintáktól. Új, izgalmas megoldásokat és hangulatokat hoztak, teljes mértékben szolgálva a szecesszió formanyelvét.

 

       

 

      Szent László Gimnázium, padlóba épített terrazzo táblaképek és folyosórészlet

 

₪ Kortárs terrazzók

Alapvető követelmény a kortárs terrazzók tervezésénél, hogy – a lapburkolatok kis egységeitől, fix lapméreteitől, kötött dilatációs- és hézagolási rendjétől eltérően – nagy egybefüggő, homogén mezők alakulhassanak ki. A jóval kevesebb dilatációs osztás alkalmazkodhat az épület geometriai jellemzőihez, rugalmasan elhúzható egy pillérig vagy nyíláskeretig. Íves, törtvonalú, nem derékszög rendszerű terekben ideális.

A mezők önálló színűek, tervezett anyagkeverékűek lehetnek, és nem is kell minden esetben alkalmazkodniuk a dilatációs osztáshoz, vagyis a színhatárok függetleníthetők.

 

 

Fontos megemlíteni, hogy azonos alapszínű mezőben is van lehetőség strukturált felületi megjelenés létrehozására a szemcse színének, méretének tervezett változtatásával, valamilyen algoritmushoz vagy vonalrendszerhez igazodva. Így éles határok nélküli átmenetekkel, szemcsedúsulásokkal, nagyobb kőzet-szemcse, ill. esetleg más anyagú betétek, betét-sorok pozícionált elhelyezésével elérhető egy semmilyen más technológiával nem pótolható hatás, izgalmas megjelenés.

 

 

Fotó és a gyönyörű terrazzo munka: Nardo Giovanni Srl.

 

A kortárs épület-terrazzo tervezés szívesen használja fel a szemcseméretek kontrasztján alapuló felületeket, ahol egy kisebb szemcséjű (esetleg az alapszínhez hasonló szemcseszínű) terrazzo alapban nagyobb szemcseméretű, azonos, vagy kontrasztos színű zúzottkövek helyezkednek el random. 

 

       

 

     

 

 

 

5. A nyers, megkötött terrazzo felület megdolgozása  

 

A terrazzo felülete általában csiszolt és fényezett. A nyers, megkötött terrazzo-beton először egy durvacsiszolási fázison esik keresztül, ahol megtörténik a síkfogás, és a keverékben lévő nagyobb szemcsék legnagyobb keresztmetszetét mutató rétegig való anyag eltávolítása. A szükséges lejtéseket, burkolatváltásokhoz való szintbéli csatlakozásokat is ekkor kell pontosítani. 

 

 

(A terrazzo burkolat alkalmas az egy térhez csatlakozó szabad- és ajtónyílások kissé különböző magasságú burkolataihoz való folyamatos átmenettel való csatlakozására, vagyis lehetséges „összecsalni” vele a magasságokat.)

 

₪ Pórustömítés

A következő fázisban a durvacsiszolással pórusnyitott felületen láthatóvá váló – az ilyen jellegű betonkeverékben megtalálható – légbuborékok miatti lyukak tömítése történik a kötőanyagszín, vagy a szemcseszín szerinti kötőanyag-keverékkel.   

 

₪ Finomcsiszolás

Ezután a tömítés lecsiszolása, és a felület egyre finomabb és finomabb felületi minőséget adó többszöri átcsiszolása történik.

 

    A végső fázis a felület fényezése, polírozása, szennyeződés elleni védelemmel való ellátása, vaxolása.

 

A felület fényezhetőségét alapvetően a benne lévő kőanyag minősége és mennyisége határozza meg. A felület fényességét, csúszásmentességét, és takaríthatóságát természetesen befolyásolni lehet a végső csiszolási minőség (finomság) beállításával. A terrazzo csiszolása elsősorban vizes technológiával történik, de a száraz- és nedves csiszolás ötvözete is célravezető, sőt, bizonyos kötőanyagok esetén elvárás is lehet. Cégünknél, a Palazzo Kft.-nél a száraz csiszolást mindig a gépekre csatlakoztatott nagyteljesítményű porelszívással végezzük. Ez mindenkinek jó. A már fényezett felületek díszítő, vagy funkcióval bíró további részleges megdolgozása (pl. csúszásgátlás, taktilis sáv kialakítása) is lehetséges. A „tükörben stokkolás” kifejezés nem egy nárcisztikus kőfaragót fed, hanem a lépcsők és lépcsőpihenők csiszolt kereten belüli szemcsézett betétmezős csúszásgátlás-megoldását. Ez készülhet kézzel, stokkoló-kalapáccsal, vagy gépi keményfémcsillagos körforgó szerszámmal.